PAROJE Ekibi
2019-07-12 14:25:41
2018 yılı Türkiye ekonomisi için birçok açıdan zor bir yıl olmasına rağmen, Şirket Birleşme ve Satın Almalar (M&A) açısından oluml...
PAROJE Ekibi
2019-07-12 14:22:16
Son yıllarda giderek daha fazla duyduğumuz kavramlardan birisi de “şirket birleşme ve satın alma” kavramı. Genel olarak yan yana kullanıl...
PAROJE Ekibi
2019-06-19 07:54:28
Şirketlerin vermesi gereken önemli kararlardan biri de hangi büyüme stratejisini kullanacağıdır. Şirketlerde büyümek için iki temel strat...
PAROJE Ekibi
2019-07-12 14:26:51
Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in (TVKUİY) 20. maddesinde Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazan...
PAROJE Ekibi
2019-07-12 14:29:12
Son yıllarda sıkça karşılaştığımız “yatırımcı vatandaşlık programları” (investment-based citizenship) sayesinde birçok ülke ye...
PAROJE Ekibi
2019-07-12 14:30:19
Arjantin’de düzenlenen 2018 yılı G20 Liderler Zirvesi’nin ardından basın mensupları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Sn. R. Tayyip ERDO...
PAROJE Ekibi
2019-07-12 14:31:57
06 Haziran 2018 30443 sayılı Resmi Gazete ile halk arasında “İmar Barışı” diye bilinen düzenlemeye ilişkin müracaat süreleri 31.12.20...